kuva_pixabay

Opitco – kohtaa ja kouluta

OPITCO on koulutukseen erikoistunut pieni perheyritys, joka tarjoaa asiantuntemusta erilaisten koulutuksellisten hankkeiden toteutuksessa kotimaassa ja kansainvälisesti.

Kasvatustieteellinen tutkimustyö liitettynä konkreettiseen opettajan ja kouluttajan työkokemukseen, media-alan osaaminen, pitkäaikainen kansainvälinen työkokemus ja teoreettinen tieto ja käytännön kokemus syrjäytymisvaarassa olevien ja psyykkisesti oirehtivien  lasten ja nuorten ohjaamisessa antavat hyvät lähtökohdat erilaisten oppimiseen liittyvien ratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen itsenäisesti tai yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.

Kari Vitikainen
kasvatustieteen tohtori, luokanopettaja
Anne Vitikainen
pyskiatrian sairaanhoitaja
Kari Vitikainen
  • Opetusprosessien ja oppimista edistävien hankkeiden suunnittelu, toteutuksen koordinointi ja arviointi.
  • Erilaisten koulutuksellisten mediahankkeiden tuottaminen
  • Kulttuuritulkkipalvelut ja koulutusvientikonsultointi (Lähi-itä)
  • Syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukitoimet.
  • Kulttuuritulkkipalvelut (Lähi-itä)

Käytännössä OPITCO toimii seuraavasti:
 
– Kari kartoittaa asiakkaan tarpeet kiinittäen asiakkaan huomion oleellisiin kasvatustieteellisiin ja viestintään ja kulttuurikontekstiin liittyviin näkökulmiin. 
– Asiakkaan toiveiden ja tarpeiden pohjalta Kari laatii hankesuunnitelma- ja budjettiesityksen.
– Hankesuunnitelman ja budjetin hyväksymisen yhteydessä sovittaan asiakkaan kanssa tarkemmat vastuut (esim. mitkä osat sovitun opetuskokonaisuuden/työpajan/luentokokonaisuuden toteutuksesta asiakas hoitaa itse ja mitkä asiakas ulkoistaa OPITCO:lle.)
– Kari on toiminut tuottajana ja johtajana monenlaisissa hankkeissa ja tuotannoissa. Laaja kotimaista ja kansainvälistä osaaja- ja yhteistyöverkostoa hyödyntäen Kari rakentaa jokaiseen hankkeeseen tuotantotiimi tarpeen mukaan.
 
– Anne on keskittynyt syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ohjaukseen. Pääasiassa toiminta toteutuu yhteistyössä muiden alalla toimivien yritysten kanssa.