Oppimateriaalia alakouluun

Tulevaisuudessa löydät tältä sivulta valmiiksi suunniteltuja ja käytännössä testattuja oppikokonaisuuksia alakoulun eri luokkatasoille.

Valitettavasti portaali on kehitystyön alla ja se on vain testiryhmän käytössä.

Scroll to Top