Tarinamme - Opitco Oy

Opitco Oy on vuonna 2022 perustettu perheyritys, mutta Opitco:n tarina alkaa jo paljon kauempaa. Tarinan alun voisi sijoittaa hetkeen, kun 19-vuotias Anne ja 22-vuotias Kari aloittivat aviotaipaleensa vuonna 1994.  Sen jälkeen yhteistä yrittämistä on jatkunut jo 30 vuotta.

Yhteistä elämää alettiin rakentamaan opiskelija-asuntoon Jyväskylään ja sieltä tie vei muutaman mutkan kautta Istanbuliin liki neljäksitoista vuodeksi. Vuosien varrella yhteisyritykseen tuli mukaan neljä lasta. Ulkomaan vuodet hitsasivat perheestä tiiviin yhteisön ja ei ole ihme, jos enenevissä määrin lasten aikuistuttua ja valmistuttua ammetteihin yhdessä yrittäminen eri tavoin jatkuu.

Lähi-idän vuosiin kuului monenlaisia hankkeita televisiokanavan (sat7turk.com) perustamisesta ja humanitaarisista avustusprojekteista, uskontotutkimusinstituutin toiminnan (elrim.org) vaikiinnuttamiseen Lähi-itäiseen kontekstiin. Yhteistä hankkeille oli, että työtä tehtiin haastavissa ja arvaamattomissa toimintaympäristöissä, joissa oli etsittävä luovia ratkaisuja edetä hankkeessa silloinkin, kun tie näytti nousevan pystyyn. Keskeistä onnistumisen kannalta oli selkeä visio ja   strategia, prosessijohtaminen, yhteen hiileen puhaltava, erilaisia lahjoja huomaava ja arvostava työtiimi  ja sinnikkyys jatkaa eteenpäin vastoinkäymisistä huolimatta.

Kari ja Anne Vitikainen
Turk-7
"Kari’s leadership and experience enabled the team to complete projects on time and on budget despite many hurdles both seen and unseen. Critical to this was his ability to inspire and train other who had potential but little experience."
Elrim-instituutti
"Karin toiminnassa on poikkeuksellisella tavalla yhdistynyt oppimisen jano, kieli- ja kuttuuriosaaminen, syvällinen teoreettinen ajattelu, laaja-alaisten kommunikointitaitojen tehokas hyödyntäminen ja käytännöllinen organisointikyky."
Istanbul Luteryen Kilisesi
"In his work, Mr. Kari Vitikainen has shown to be a talented strategist and a visionary leader, who is willing and capable to learn the necessary substance of his work deeply and master it thoroughly. In the changing and culturally challenging environment, he has extraordinarily managed to lead, encourage and support his team to repeatedly reach and outreach its goals."
"Luennollasi kävi selväksi vankka ymmärrys islamista maailmankatsomuksena. Ymmärryksesi ei perustu vain akateemiseen oppineisuuteen vaan myös islamilaisen kulttuurin keskellä eletyn elämän tuomaan kokemukseen."
"Koulutusosuutesi olivat monipuolisia, asiantuntevia ja kiinnostavia."
"The presentation was very good and intriguing. I wish that there were more time to talk about these issues. Your Turkish was also very good. Thank you for your effort and your time, I am very glad to meet you."
Previous slide
Next slide

Suomeen palattuaan Kari väitteli kasvatustieteen tohtoriksi 2017 ja perusti Opitco-toiminimen asiantuntija- ja luentopalkkioiden laskutusta helpottaakseen. Vuoden 2020 loppupuolella Anne aloitti tekemään Cimson Oy:lle KELA:n NUOTTI-valmennuksia psykiatrian sairaanhoitajan työnsä ohessa.  Työssään Anne kohtasi enenevissä määrin neuropsykiatrisien haasteiden (NEPSY) kanssa kamppailevia asiakkaita ja täydensi osaamistaan Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksella (2020).

Hyvän valmentajan työmäärä kasvoi ja työ tuntui mielekkäältä. Toukokuussa 2022 päätettiin perustaa Opitco Oy niminen osakeyhtiö, jonka ainoana kokopäiväisenä työntekijänä Anne jatkoi valmennus- ja kuntoutuspalveluiden tuottamista alihankkijana suuremmille yrityksille. Kari jatkoi luento- ja koulutustoimintaa Koulutus ja konsultointi Vitikainen -toiminimen alla, mutta on toteuttanut myös Opitco Oy:lle verkkoympäristöön rakennettuja koulutuksellisia hankkeita.

Keväällä 2024 Anne aloitti työn ohessa kognitiiviset psykoterapiaopinnot, pystyäkseen jatkossa tuomaan myös terapiaosaamista asiakaskohtaamisiinsa. Tulevina vuosina Opitcon tavoite valmennus- ja kuntoutuspuolella on edelleen yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa tarjota laadukkaita ja kokonaisvaltaisia kuntoutus- ja valmennuspalveluita tarpeessa oleville.

Asiakaskohtaamisissa edelleen tärkeää on kasvoista kasvoihin tapaamiset. Näitä kohtaamisia tukemaan kehitämme yhteistyöverkostojamme ja verkkopalveluitamme. Tavoitteenamme on enenvissä määrin tarjota välineitä ja osaamista myös muiden alan toimijoiden tukemiseen ja kouluttamiseen.

Attendon mielenterveyskuntoutujien yksikkö:
"Anne on työntekijänä luotettava, tunnollisen tarkka ja poisitiivisesti haasteisiin suhtautuva. Anne omaa vahvat tiimityöskentelyn taidot ja luo positiivisuutta työyhteisöön. Anne kykenee ammatilliseen toimintaan haastavissakin asiakastilanteissa."
Kotka, koulupsyykkari:
"Annella on ollut suuri merkitys monen oppilaan psyykkisen terveyden edistämisessä ja ongelmien ennaltaehkäisemisessä. Annen vahvuuksiin voi lukea taidon havaita jo varhaisessa vaiheessa tukea tarvitsevat lapset ja nuoret."
Istanbul Luteryen Kilisesi
"In all her tasks Mrs. Anne Vitikainen has shown to be an intuitive, determined and appreciated team member, always carrying out her responsibilities with high quality and timely. The projects she has designed and carried out have proven succesrul."
"Anne on osoittautunut tehtävissään ammattitaitoiseksi, idearikkaaksi, aloitteelliseksi ja aktiiviseksi työntekijäksi, joka on löytänyt uusia uria vieraassa kulttuurissa."
"Annen persoona ja toimintatavat mahdollistavat luottamuksellisen suhteen syntymisen lapsiin ja nuoriin sekä heidän vanhempiinsa suhteellisen lyhyen ajan sisällä, mikä mahdollistaa asioiden nopean eteenpäinviemisen ratkaisujen/tukitoimien etsimiseen."
Previous slide
Next slide

Kari on lopettelemassa viime vuosina paljon työllistänyttä globaalikasvatushanketta (globaaliagentit.fi) ja on yhdessä pian diplomi-inisinööriksi valmistuvan Onni-pojan kanssa kehittelemässä start-up-henkistä Todo Groups -nimistä sovellusta. Todo Groups sovellus on suunniteltu ensi vaiheessa tukemaan luokkahuonetyöskentelyä, mutta sitä kehitetään myös Opitco:n kuntoutus- ja valmennustoiminnan apuvälineeksi.

Tarinamme jatkuu edelleen. Tarinamme kertomisen tavoite tässä yhteydessä on saada sinut miettimään, voisiko olla mahdollista, että kirjoittaisimme tarinaan seuraavia lukuja yhdessä.  Jos näet mahdollisuuksia yhteistyölle tai vain hyvälle kohtaamiselle, ota meihin yhteyttä.

Scroll to Top