Tietosuojaseloste ja käyttäjäehdot

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste koskee opitco.fi-sivuston käyttöä ja henkilötietojen käsittelyä. Päivitetty 16.5.2024.

1. Rekisterinpitäjä

OPITCO OY
Y-tunnus: 3281546-6

Osoite
Tilhintie 27
48220 KOTKA
FINLAND

Sähköposti: info@opitco.fi

2. Kerättävät henkilötiedot ja tietolähteet

Keräämme seuraavia henkilötietoja:

 • Yhteystiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Käyttäjätiedot: Käyttäjätunnus, salasana, kurssitiedot, oppimistulokset
 • Tekniset tiedot: IP-osoite, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, evästetiedot
 • Maksutiedot: Maksukortin tiedot, laskutustiedot

Tietoja kerätään käyttäjiltä itseltään rekisteröitymisen ja palveluiden käytön yhteydessä sekä evästeiden ja muiden seurantatekniikoiden avulla.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Palvelujen tarjoaminen ja ylläpito
 • Asiakaspalvelu ja käyttäjätuki
 • Markkinointi ja viestintä
 • Tilastollinen analyysi ja palvelujen kehittäminen

Käsittelyn oikeusperusteena on sopimuksen täytäntöönpano, oikeutettu etu sekä suostumus.

4. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, lainsäädännön edellyttämän ajan tai kunnes käyttäjä pyytää tietojensa poistamista.

5. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman käyttäjän suostumusta, ellei se ole tarpeen palvelujen tarjoamiseksi tai lain edellyttämällä tavalla. Saatamme käyttää alihankkijoita, jotka käsittelevät tietoja puolestamme tietosuojasäännösten mukaisesti.

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, jos se on tarpeen palvelujen tarjoamiseksi. Varmistamme, että tietojen siirrossa noudatetaan GDPR:n vaatimuksia ja asianmukaisia suojatoimia.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • Saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot
 • Pyytää tietojensa oikaisua tai poistamista
 • Vastustaa tietojen käsittelyä tai pyytää käsittelyn rajoittamista
 • Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn
 • Tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle

Oikeuksien käyttämiseksi voi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.

8. Tietosuojaselosteen muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset astuvat voimaan, kun ne on julkaistu verkkosivuillamme.

9. Yhteydenotto

Kaikissa tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä:

Opitco Oy

Tilhintie 27
48220 KOTKA
FINLAND

Sähköposti: info@opitco.fi

Scroll to Top