OPISKELLAAN EUROOPPAA

Sivulta löytyy oppimiskokonaisuus, joka on suunniteltu 5-luokkalaisille oppilaille Euroopan opiskeluun. Oppimiskokonaisuudessa tutustutaan laaja-alaisesti ja innostavalla tavalla Euroopan maiden maantietoon, kulttuuriin ja historiaan suunnittelemalla kiertomatka Eurooppaan, toteuttamalla se virtuaalisesti ja tekemällä monipuolisia tehtäviä kussakin kohdemaassa.

Oppimiskokonaisuuden voi suorittaa kahdella eri tasolla. Keltainen kokonaisuus edellyttää oppilaalta hyvää omantoiminnanohjausta ja kykyä suunnitella opiskeluaan. Keltaisessa projektissa oppimista on pelillistetty mukana tulevan Excel-taulukon avulla. 

Sininen kokonaisuus pitää sisällään samoja sisältöjä, mutta toteutus tapaa on karsittu ja yksinkertaistettu.

Oppimateriaalissa on käytetty 5.-luokan Pisara- tekstikirjaa ja myös (Tarkista mikä) matematiikan kirjaa.

Eurooppa
Opettajalle opetussuunnitelmasta

– Harjoitellaan työn suunnittelua, tavoitteiden asettamista sekä työskentelyn ja edistymisen arviointia (L1)
– Tutustutaan eurooppalaiseen kulttuuriperintöön ja opetellaan ymmärtämään ja arvostamaan erilaisia kulttuureja (L2)
– Kehitetään ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja (L3, L7) ja harjoitellaan teknologian käyttöä osana oppimista (L5)
– Vahvistetaan monilukutaitoa: tutustutaan erilaisiin teksteihin ja lähteisiin sekä tehdään tehtäviä erilaisissa ympäristöissä (kirjatehtävät, digitehtävät jne.) (L4)

Opettajalle ohjeita eriyttämisestä

Sivulta löytyy kaksi eri tasoista Eurooppa-projektia. Keltainen ja sininen projekti. Molemmissa projekteissa tehdään tehtäviä oppilaan omaan passilomakkeeseen, joka on ladattavissa alta. Passilomakkeessa on 5 tehtävää eri kategorioista sekä siihen täytetään perustiedot kyseisestä maasta.

Molemmissa projekteissa opettaja hyväksyy valmiin maalomakkeen leimalla ja antaa oppilaalle oikeuden mennä seuraavaan maahan.

Projektin aluksi tehdään kaikille oppilaille passi. (Tulosta pohjamonisteet alta.)

Ennen varsinaista projektia, jokainen suorittaa karttatehtävät hyväksytysti.

Opettajan tulee monistaa tehtävämonisteita, joita oppilaat liittävät passinsa väliin sitä mukaa kun matka edistyy. Opettajalla on hyvä olla myös leimasin, jolla hyväksytään passiin tehdyt tehtävä.

Keltainen projekti on vaikeampi ja vaatii enemmän itseohjautuvuutta. Siinä oppilas suunnittelee Interrail-matkan Eurooppaan, laatii matkasuunnitelman ja budjetit excel-taulukkoon ja tekee kussakin maassa maahan liittyviä tehtäviä. Keltaisessa projektissa on “pelillistetty” idea, eli matkan aikana käytetään leikkirahaa, sitä voi ansaita ja matkalla voi tulla vaikka ryöstetyksi.

Ohjeiden seuraaminen on kuitenkin melko mutkikasta, joten projektia ei suositella oppilaille, joilla on itseohjautuvuuden haasteita ja tarjolla ei ole tarvittavaa tukea tehtävien tekoon.

Sinisessä projektissa tehdään myös tehtävät vähintään viiteen Euroopan maahan liittyen. Projektista puuttuu kuitenkin yksityiskohtaisempi matkan suunnitteluaspekti excel-taulukkoon. Sinisessä projektissa ei lasketa matkojen pituuksia eikä seurata matkabudjettia. Tehdystä tehtävästä voi kuitenkin ansaita luokkarahaa (jos sellainen on luokassa käytössä), joka pitää motivaatiota yllä.

Arvioinnista:

Keltaisella projektila voi saada arvosanaksi 10. Sinisen projektin maksimiarvosana on 8 ellei oppilas innostu tekemään poikkeuksellisen paljon ja siistejä maalomakkeita, jotka selvästi ylittävät vaaditun tason.

Tavoitteet ja arviointi

Sisällölliset tavoitteet:

 • Tutustun Euroopan maihin ja Euroopan kulttuuriin
 • Vahvistan ymmärrystäni globaalista kansalaisuudesta
 • Opin tunnistamaan Eurooppaan liittyviä tunnuspiirteitä (kulttuurilliset, maantieteelliset piirteet)
 • Opin hahmottamaan Euroopan luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa Euroopassa

Taidolliset tavoitteet:

 • Opin toimimaa vastuullisesti ja päämäärätietoisesti yksilönä ja ryhmässä.
 • Ymmärrän eurooppalaisen kulttuurin eri piirteitä ja tiedostoan eri maiden välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja.
 • Osaan tehdä järkevästi perusteltuja valintoja projektin eri vaiheissa.
 • Harjoittelen luovaa ideointia ja samalla huomioin rahan asettamat rajoitteet suunnitelman toteutukselle (= harjoittelen budjetointia) (keltainen projekti)
 • Osaan käyttää monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. (Excel, pedanet, tiedon etsintä netistä) (keltainen projekti)
 • Osaan käyttää interaktiivista työskentelyalustaa projektin dokumentoinnissa. (keltainen projekti)

Arviointi

Projekti vaatii paljon itseohjautuvuutta, kykyä seurata laajoja ohjeita ja kohtuullisia TVT-taitoja. Opettaja voi ryhmän projektityökokemuksen ja TVT-taitojen perusteella vielä harkita kohtuullista arviointia. Suuntaa-antavat arviointikriteerit keltaisessa projektissa:

 • Perusteellisesti laadittu Excel-matkasuunnitelma ja 8 valmista erinomaisesti tehtyä passilomaketta – EH
 • Hyvin laadittu matkasuunnitelma ja 6-7 valmista passilomaketta – HY
 • Kohtalaisesti laadittu matkasuunnitelma ja 5 valmista passilomaketta – TY/KO
 • Arvosanaan vaikuttaa myös kuinka hyvin onnistut suunnitelman teossa ja sen seuraamisessa ja kuinka toimit yhteistyössä luokkatovereidesi kanssa jakson aikana.

Keltainen projekti on vaativampi ja sillä voi saavuttaa arvosanaksi jopa 10. Sininen projekti on suppeampi ja maksimiarvosana on 8 (ellei oppilas tee poikkeuksellisen paljon ja huolellisesti maalomakkeita). Sinisessä projektissa viidestä oiken ja huolella tehdystä maalomakkeesta saa arvosanaksi  7.

Yleiset ohjeet projektin aluksi

Tehtävänanto:
Olet lähdössä reilaamaan Eurooppaan kuukauden ajaksi.

 1. Ennen varsinaista projektia jokaiselle oppilaalle tehdään opettajan kanssa yhdessä passi.
 2. Tämän jälkeen jokainen oppilas suorittaa netistä löytyvät karttatehtävät hyväksytysti.
 3. Kun karttatehtävät on suoritettu, voit siirtyä lukemaan tarkemmat ohjeet valitsemastasi projektista ja etenemään projektissa ohjeita seuraten.

Käytettävissä oleva aika:

Projektiin on käytössä n. 22 oppituntia. Tehtäviä kannattaa tehdä myös kotona. Projekti on ilmiöoppimisprojekti, johon käytetään myös ylt:n tuntien lisäksi myös musiikin, kuvaamataidon ja äidinkielen oppitunteja. (myös uskonto mahdollinen.)

Karttatehtävät matkan aluksi

1) Tutki Euroopan karttaa ja tutki, minkä nimisiä valtioita Euroopassa sijaitsee. Sen jälkeen testaa tietouttasi Euroopan valtioista https://www.toporopa.eu/fi/. Tehtävä on hyväksytty, kun onnistut muistamaan kaikkien Euroopan valtioiden sijainnin ensiyrittämällä.

2) Tutki Euroopan kartasta erilaisia jokia. Sen jälkeen testaa tietouttasi Euroopan joista https://www.toporopa.eu/fi/. Tehtävä on hyväksytty, kun olet päässyt Toporopa -testin läpi.

3) Tutki Euroopan unionia esimerkiksi oppikirjan ja internetin avulla. Tämän jälkeen testaa tietouttasi Euroopan Unionin valtioista https://www.toporopa.eu/fi/. Tehtävä on läpi, kun olet päässyt Toporopa -testin läpi.

4) Tutki Euroopan karttaa. Testaa tietouttasi Euroopan vuoristoista https://www.toporopa.eu/fi/. Tehtävä on läpi, kun olet päässyt Toporopa -testin läpi.

5) Tutki Euroopan karttaa. Testaa tietouttasi Euroopan meristä https://www.toporopa.eu/fi/. Tehtävä on läpi, kun olet päässyt Toporopa -testin läpi.

6) Tutki Euroopan karttaa. Testaa tietouttasi Euroopan pääkaupungeista https://www.toporopa.eu/fi/. Tehtävä on läpi, kun olet päässyt Toporopa -testin läpi.

7) Tutki Euroopan valtioiden lippuja. Testaa tietouttasi Euroopan valtioiden lipuista https://www.toporopa.eu/fi/. Tehtävä on läpi, kun olet päässyt Toporopa -testin läpi.

8) Selvitä (kirjan tai internetin avulla), monta metropolialuetta Euroopassa on ja missä ne sijaitsevat. Testaa tietouttasi Euroopan metropolialueista https://www.toporopa.eu/fi/. Tehtävä on läpi, kun olet päässyt Toporopa -testin läpi.

Ohjeet - keltainen projekti

Ohjeet matkan suunnittelulle

Olet valitsemassa keltaista projektia. Tämä on hauska projekti, jossa saat työskennellä itsenäisesti ja valita myös sellaisia tehtäviä, jotka sinua kiinnostavat. Työtä on kuitenkin paljon ja onnistunut projekti vaatii omatoimistuutta, hyvää suunnittelua ja sinnikkiyyttä. Voit tehdä projektia yhdessä kaverin kansssa, mutt ajokainen vastaa kuitenkin omasta tuotoksestaan, joka on omaan passiisi tehdyt tehtävät. Keltaisessa projektissa voi saavuttaa jopa parhaimmat arvosanat.

Tehtävänanto:

Olet lähdössä reilaamaan Eurooppaan kuukauden ajaksi. Tee suunnitelma, missä maissa aiot matkallasi käydä. Ota suunnitelmassa huomioon ajan riittävyys sekä matkabudjetti. Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen kuin alat suunnittelemaan reilimatkaasi.

Käytettävissä oleva aika:

Euroopassa on paljon nähtävää ja koettavaa. Aikaa on kuitenkin käytettävissä rajallisesti, joten kaikkea ei ehdi näkemään ja kokemaan. Tee huolellinen suunnitelma siitä, kuinka kauan vietät aikaa missäkin maassa. Koko matkaan on käytettävissä yhteensä 1 kuukausi (30 päivää). Oppitunteja projektiin käytetään 22 (opettaja harkitsee vielä kokonaisaikaa, kun prosessi on käynnistynyt).

Jos teet vähimmäismäärän maita (5 maata), voit käyttää yhteen maahan n. 4 tuntia. Arvosana on näin ollen tyydyttävä. Yritä tehdä mahdollisimman monta maata. Maiden lukumäärä ja tietysti myös työn huolellisuus vaikuttaa loppuarvosanaasi ja lopulliseen vibepalkkioon. Eniten maita kiertäneelle saattaa matkaprojektin lopussa tulla lisäbonus. Työtä voi, ja aikataulun ollessa tiukka, pitää myös tehdä kotona. Seuraavan kahden viikon kuvaamataidon ja musiikin tunnit käytetään projektin tehtäviin.

1) Euroopan osat tutuksi

Aloita matkan suunnittelu tutustumalla yleisesti Euroopan osiin lukemalla huolella YLT:n 5. luokan Pisara-kirjasta kirjasta sivut 90-91.

2) Lataa alla oleva Excel-taulukko koneellesi ja tallenna se omaan OneDriveen.

20240303_Euroopan matkan matkabudjetti (excel)

3) Avaa taulukko ja jaa se opettajan kanssa. (oikean yläkulman jaa tominto, valitse saa muokata oikeus, kirjoita opettajan kotka.edu.fi -osoite)

4) Lue alla olevat matkasuunnitelman ehdot huolella ja tee matkasuunnitelma ja matkabudjetti omaan Excel-taulukkoosi.

Ehdot matkasuunnitelmalle:

a) Suunnittele taulukkoon vähintään 5 matkakohdetta.
b) Kohteita voi olla enemmän, jos aika ja rahat riittävät.
c) Ainakin neljä kohteistasi, pitää olla eri osissa Eurooppaa (ks. tehtävä 1, YLT s. 90-91)
d) Ainakin kolmessa maassa pitää olla suurimpana kirkkokuntana joko luterilainen (tai anglikaaninen), ortodoksinen tai katolinen -kirkko

e) jokaisesta opettajalta hyväksymisleiman saamastasi maalomakkeesta saat 6 vibeä
f) lisäksi voit saada 2 ekstravibeä, jos olet ennen opettajalle näyttämistä verannut passilomakettasi kaverin samasta maasta tekemään lomakkeeseen, tehnyt tarvittavat parannukset ja korjaukset ja saanut kaverilta hyväksymisleiman.
g) Jokaisessa maassa teet yhden tehtävän viidestä eri kategoriasta. Osa tehtävistä on pakollisia, mutta voit itse päättää missä järjestyksessä tehtäviä teet. Kannattaa kuitenkin huolella suunnitella tehtävät etukäteen, jotta ne järkevästi liittyvät matkakohteisiisi.
h) Matkabudjettisi on 2000 euroa. Exceltaulukolla pidät kirjaa matkabudjetista. Matkabudjetin ylittämisestä maksat vibesakkoa ja se vaikuttaa myös loppuarvosanaasi suunittelun osalta.
i) Osa tehtävistä on ansaitsemistehtäviä, joilla voit kartuttaa matkabudjettiasi myös matkan aikana. Nämäkin kannattaa valita huolella etukäteen.
j) Toisen maan ja neljännen maan jälkeen joudut ottamaan sattumakortin. Kortissa voi olla joku huono sattuma (ryöstö, matkatavaran rikkoutuminen, sairaus tms.), joka tietää sinulle matkabudjettiin tuntuvaa lovea. On toki myös mahdollista, että sinua lykästää eli saat lisää rahaa (esim. tapaat ystävällisen paikallisen, joka antaa sinulle ilmaisen yösijan). Neljäsosa kortteista on huonoja sattumia. Jos sinulla on matkavakuutus, se korvaa useimmat huonot sattumat, mutta ei kuitenkaan ihan kaikkia. Matkavakuutus maksaa 50 euroa ja sen voi ottaa ennen matkaa tai matkan aikana, mutta se vaikuttaa vain, jos se on voimassa tapahtuman sattuessa.
k) Matka-aika – määritä googlemapsilla jokaisesta kohteesta seuraavaan kohteeseen menevä matka-aika ja merkitse se Excel-taulukkoon. Jos matka-aika ylittää 8 tuntia, tee yksi lisätehtävä viidennestä kategoriasta. Jos matka-aika ylittää 15 tuntia, tee kaksi tehtävää. Tehtävä merkataan erilliseen lisätehtävämonisteeseen.
l) Opettaja kustantaa matkasi Tallinnaan tai Tukholmaan eli voit aloittaa matkasuunnitelmasi jommasta kummasta näistä kohteista.

5) Käytä matkasuunnitelman teossa apuna seuraavia nettisivuja:

Google maps https://www.google.fi/maps
Momondo https://www.momondo.fi/hotellit
AirBnb https://www.airbnb.fi/
VR-interrailliput https://www.vr.fi/cs/vr/fi/interrail
Ebookers https://www.ebookers.fi/?langid=1035
Booking.com https://www.booking.com/index.fi.html
Trivago  https://www.trivago.fi/

Valittavat maat:
ALANKOMAAT

ALBANIA
ANDORRA

BELGIA
BOSNIA JA HERTSEGOVINA
BULGARIA
ESPANJA
IRLANTI
ISLANTI
ITALIA
ITÄVALTA
KAZAKSTAN
KREIKKA
KROATIA
LATVIA
LIECHTENSTEIN
LIETTUA

LUXEMBURG
MALTA
MOLDOVA
MONACO
MONTENEGRO
NORJA
POHJOIS-MAKEDONIA
PORTUGALI
PUOLA
RANSKA
ROMANIA
RUOTSI
SAKSA
SAN MARINO
SERBIA
SLOVAKIA
SLOVENIA
SUOMI
SVEITSI
TANSKA
TSEKKI
TURKKI
UKRAINA
UNKARI
VALKO-VENÄJÄ
VATIKAANIVALTIO
VENÄJÄ
VIRO
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA (ISO-BRITANNIA)

6) Kun Excel-matkasuunnitelma on valmis, näytä se opettajalle. Kun saat open hyväksynnän, voit aloittaa toteuttamaan suunnitelmaasi.

 
Ohjeet - sininen projekti

Työtä on paljon ja onnistuminen vaatii huolellisuuttaa, omatoimistuutta, ahkeruutta ja työn tekemistä myös kotona. Voit tehdä projektia yhteistyössä kaverin kanssa, mutta jokainen vastaa kuitenkin omasta tuotoksestaan.

 1.  Vierailet ainakin Iso-Britanniassa, Italiassa, Kreikassa. Loput maat matkareitillesi voit valita itse. Maita tulee olla vähintään 5. Lisämaista saa lisäpisteitä.
 2. Tuotoksesi on omaan passiin tehdyt tehtävät.
 3. Sininen projekti ei ole ihan niin vaativa kuin keltainen ja hyvin tehdystä sinisestä projektista voi saavuttaa hyvän arvosanan. Arviointiin vaikuttaa tehtävien teon huolellisuus ja tehtyjen maalomakkeiden määrä.
 4. Oppitunteja projektiin käytetään n. 22 (opettaja harkitsee vielä kokonaisaikaa, kun prosessi on käynnistynyt).

Tehtävänanto:

Olet lähdössä reilaamaan Eurooppaan kuukauden ajaksi. Lähdet matkalle Suomesta.

1) Euroopan osat tutuksi

Aloita matkan suunnittelu tutustumalla yleisesti Euroopan osiin lukemalla huolella YLT:n 5. luokan Pisara-kirjasta kirjasta sivut 90-91.

2) Tee matkasuunnitelma YLT:n vihkoosi

Matkasuunnitelmaasi listaat Iso-Britannian, Kreikan ja Italian lisäsi ainakin 2 maata (hyvin tehdyt 5 maata riittää arvosana seiskaan). Valitsemasi maat tulee olla eri Euroopan osissa. Näytä suunnitelmasi opettajalle.

3) Jokaisessa maassa täytät maahan liittyen tehtävämonisteen, jonka laitat passisi väliin.

Tehtävämonisteessa teet yhden tehtävän viidestä alla olevasta kategoriasta.  Osa tehtävistä on pakollisia, mutta voit itse päättää, missä järjestyksessä tehtäviä teet.

4) Kun maalomake on valmis, näytät sen opettajalta, joka hyväksyy omakkeen. Jokaisesta opettajalta hyväksymisleiman saamastasi maalomakkeesta saat 6 vibeä

Lisäksi voit saada 2 ekstravibeä, jos olet ennen opettajalle näyttämistä verannut passilomakettasi kaverin samasta maasta tekemään lomakkeeseen, tehnyt tarvittavat korjaukset ja saanut kaverilta hyväksymisleiman.

Työtä on paljon ja sitä on hyvä tehdä kotona. Seuraavien viikkojen kuvaamataidon ja musiikin tunnit käytetään projektin tehtäviin.

Valittavat maat:
ALANKOMAAT

ALBANIA
ANDORRA

BELGIA
BOSNIA JA HERTSEGOVINA
BULGARIA
ESPANJA
IRLANTI
ISLANTI
ITALIA
ITÄVALTA
KAZAKSTAN
KREIKKA
KROATIA
LATVIA
LIECHTENSTEIN
LIETTUA

LUXEMBURG
MALTA
MOLDOVA
MONACO
MONTENEGRO
NORJA
POHJOIS-MAKEDONIA
PORTUGALI
PUOLA
RANSKA
ROMANIA
RUOTSI
SAKSA
SAN MARINO
SERBIA
SLOVAKIA
SLOVENIA
SUOMI
SVEITSI
TANSKA
TSEKKI
TURKKI
UKRAINA
UNKARI
VALKO-VENÄJÄ
VATIKAANIVALTIO
VENÄJÄ
VIRO
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA (ISO-BRITANNIA)

 

Joka maassa teet tehtävälomakkeen perustehtävien lisäksi tehtävän jokaisesta alla olevasta viidestä kategoriasta. Yhden tehtävän voit tehdä vain kerran.

Kategoria 1: YLT - kasvillisuus, ilmasto ja eläimet

YLT 1 – kasvillisuus vyöhykkeet

– Tutki huolella YLT:n 5. luokan Pisara-kirjasta kirjasta sivut 48-49 ja 86-87 sekä silmäile yleisluontoisesti sivut 50-54 ja vastaa kysymyksiin kokonaisilla virkkeillä.
a) Millä kasvillisuusvyöhykkeellä valtio sijaitsee?
b) Kerro, mitkä ovat kasvillisuusvyöhykkeen peruspiirteet.

YLT 2 – ilmasto

– Tutki huolella YLT:n 5. luokan Pisara-kirjasta kirjasta sivut 84-85 ja vastaa kysymyksiin kokonaisilla virkkeillä.
a) Millä ilmastoalueella valtio sijaitsee?
b) Mitkä ovat kyseisen ilmaston peruspiirteet?
c) Jos ilmasto poikkeaa Suomen ilmastosta, miten se poikkeaa?

YLT 3 – kasvillisuusalueet

– Tutki huolella YLT:n 5. luokan Pisara-kirjasta kirjasta sivut 86-87 ja vastaa kysymyksiin kokonaisilla virkkeillä.
a) Millä kasvillisuusalueella vierailemasi valtio on?
b) Millaiseen ilmastoon alueen kasvit ovat tottuneet?
c) Poikkeaako kasvillisuus alue Suomesta ja jos poikkeaa, miten?

YLT 4 – eläintehtävä

– Käytä apuna oppikirjan sivuja 88-89 sekä internettiä ja vastaa kysymyksiin kokonaisilla virkkeillä.
a) Millaisia eläimiä valtiossa elää (tietynlaisia eläimiä elää tietyillä kasvillisuusvyöhykkeillä)?
b) Onko valtio tunnettu jostain tietystä eläimestä?
c) Mikä on valtion kansalliseläin?

YLT 5 – matematiikka, säädiagrammi
pakollinen

a) Etsi Internetistä ilmastodiagrammi vierailemasi maan pääkaupungista ja kopioi löytämäsi ilmastodiagrammi passilomakkeeseen. (tulosta tai piirrä)

Alla on Tokion ilmastodiagrammi. Punainen viiva kertoo lämpötilan ja siniset pylväät kertovat sademäärän millimetreinä.
Vertaa diagrammia Tokion diagrammiin ja vastaa kysymyksiin.

c) Kummassa maassa on lämpimämpää elokuussa?

d) Kummassa maassa on kylmempää tammikuussa?

e) Kummassa maassa sataa enemmän kesäkuussa?

f) Kummassa maassa vähäsateisin kuukausi ja monta millimetriä tällöin sataa?

YLT 6 (Jos olet tehnyt kakki tämä kategorian tehtävät ja matkasi jatkuu, voit valita lisätehtävän halumastasi kategoriasta)

Kategoria 2: YLT2 - Euroopan osat, valtiot, aika

Kategoria 2: YLT2 – Euroopan osat, valtiot, aika

YLT2 1 – EU-valtiot

– Tutki huolella YLT:n 5. luokan Pisara-kirjasta kirjasta sivut 90-91
a) Mitä tarkoittaa brexit? (etsi tämä tieto Internetistä)
b) Kuinka monta jäsenvaltiota on Euroopan unionissa tällä hetkellä? (etsi Internetistä tai päättele kirjasta, jossa on vanhaa tietoa)
c) Mainitse 5 asiaa, jotka ovat hyvin Euroopassa. (esim. oppikirjassa mainitut)

Euroopan kirkot:

YLT2 2 (Euroopan osa -tehtävä)

– Jos vierailemasi maa kuuluu Länsi-Eurooppaan, vastaa tähän kysymykseen.
a) YLT:n 5. luokan Pisara-kirjasta kirjasta sivut 92-93
b) Mainitse ainakin kolme vierailemasi valtion rajanaapuria.
c) Mikä on suurin kristillinen kirkkokunta tässä osassa Eurooppaa?
d) Mainitse yleisimmät kielet, joita puhutaan tässä osassa Eurooppaa.
e) Mainitse oppikirjan ja muun tutkimuksen pohjalta kolme tämän Euroopan osan ominaispiirrettä (faktaa).

YLT2 3 (Euroopan osa -tehtävä)

– Jos vierailemasi maa kuuluu Keski-Eurooppaan, vastaa tähän kysymykseen.
a) YLT:n 5. luokan Pisara-kirjasta kirjasta sivut 96-97
b) Mainitse ainakin kolme vierailemasi valtion rajanaapuria.
c) Mikä on suurin kristillinen kirkkokunta tässä osassa Eurooppaa? (ks. kuva)
d) Mainitse yleisimmät kielet, joita puhutaan tässä osassa Eurooppaa.
e) Mainitse oppikirjan ja muun tutkimuksen pohjalta kolme tämän Euroopan osan ominaispiirrettä (faktaa).

YLT2 4 (Euroopan osa -tehtävä)

– Jos vierailemasi maa kuuluu Etelä-Eurooppaan, vastaa tähän kysymykseen.
a) YLT:n 5. luokan Pisara-kirjasta kirjasta sivut 98-99
b) Mainitse ainakin kolme vierailemasi valtion rajanaapuria.
c) Mikä on suurin kristillinen kirkkokunta tässä osassa Eurooppaa? (ks. kuva)
d) Mainitse yleisimmät kielet, joita puhutaan tässä osassa Eurooppaa.
e) Mainitse oppikirjan ja muun tutkimuksen pohjalta kolme tämän Euroopan osan ominaispiirrettä (faktaa).

YLT2 5 (Euroopan osa -tehtävä)

– Jos vierailemasi maa kuuluu Itä-Eurooppaan, vastaa tähän kysymykseen.
a) YLT:n 5. luokan Pisara-kirjasta kirjasta sivut 100-101
b) Mainitse ainakin kolme vierailemasi valtion rajanaapuria.
c) Mikä on suurin kristillinen kirkkokunta tässä osassa Eurooppaa? (ks. kuva)
d) Mainitse yleisimmät kielet, joita puhutaan tässä osassa Eurooppaa.
e) Mainitse oppikirjan ja muun tutkimuksen pohjalta kolme tämän Euroopan osan ominaispiirrettä (faktaa).

YLT2 6 (Euroopan osa -tehtävä)

– Jos vierailemasi maa on Brittien saarilla, vastaa tähän kysymykseen.
a) YLT:n 5. luokan Pisara-kirjasta kirjasta sivut 94-95
b) Mainitse ainakin kolme vierailemasi valtion rajanaapuria.
c) Mikä on suurin kristillinen kirkkokunta tässä osassa Eurooppaa? (ks. kuva)
d) Mitä kieltä puhutaan Brittien saarilla?
e) Mainitse oppikirjan ja muun tutkimuksen pohjalta kaksi tämän Euroopan osan ominaispiirrettä (faktaa).
f) Tutki, miksi Pohjois-Irlannissa on pitkään ollut levotonta?

YLT2 7 (Euroopan osa -tehtävä)

– Jos vierailemasi maa sijaitsee Balkanin niemimaalla, vastaa tähän kysymykseen.
a) YLT:n 5. luokan Pisara-kirjasta kirjasta sivut 102-103
b) Mainitse ainakin kolme vierailemasi valtion rajanaapuria.
c) Mikä on suurin kristillinen kirkkokunta tässä osassa Eurooppaa? (ks. kuva)
d) Mainitse yleisimmät kielet, joita puhutaan tässä osassa Eurooppaa.
e) Mainitse oppikirjan ja muun tutkimuksen pohjalta kolme tämän Euroopan osan ominaispiirrettä (faktaa).

YLT2 8 – vertaile maita

Vertaa vierailemaasi maata ja Suomea globalis.fi palvelussa (https://www.globalis.fi/Tilastot#group-by-letter) (Valitse maat “Vertaile maita” kohdassa ja klikkaa vertaa.) Vastaa seuraavin kysymyksiin.

1) Kumpi maa on pinta-alaltaan pienempi?
2) Kummassa maassa syntyy enemmän lapsia ja kuinka paljon?
3) Kummassa maassa on pienempi ekologinen jalanjälki?
4) Kummassa on pidempi keskimääräinen koulutuksen pituus?
5) Kummassa maassa on suurempi lapsikuoleisuus ja paljon se on?

YLT2 9 – vertaile maita

Vertaa vierailemaasi maata ja Suomea globalis.fi palvelussa (https://www.globalis.fi/Tilastot#group-by-letter) (Valitse maat “Vertaile maita” kohdassa ja klikkaa vertaa.) Vastaa seuraavin kysymyksiin koko lauseella.

1) Kummassa maassa on suurempi lapsikuoleisuus ja paljon se on?
2) Kummassa maassa on puhtaampi juomavesi.
3) Kumpi maa saa aikaan enemmän hiilidioksidipäästöjä.
4) Mistä hiilidioksidipäästöissä näkyvä ero voisi sinusta johtua?
5) Katso pieni opetusvideo bruttokansantuotteesta (https://areena.yle.fi/1-3858103) ja vastaa kysymykseen.

 

Kummassa maassa on korkeampi bruttokansan tuote?

YLT2 10 – maan aika

Tee tämä tehtävä, jos vierailemassasi maassa on eri aika, kuin Suomessa.
1) Selvitä, jos Suomessa kello on aamulla klo 8, paljon kello on vierailemassasi maassa?
2) Selvitä, miksi eri maissa voi olla eri aika?

YLT2 11 – Matkustaminen Euroopassa

Lue Tutkimusretkellä Euroopassa -kirjasesta s. 6-7 ja vastaa kysymyksiin.

 1. Missä ja milloin keksittiin rautatiet?
 2. Kuinka nopeasti voi juna kulkea?
 3. Kuinka pitkä on Euroopan pisin maantietunneli ja missä se on?
 4. Missä ovat Euroopan kaksi pisintä siltaa? 

(Tutkimusretkellä Euroopassa, Euroopan unioni 2020)

YLT2 12 (Jos olet tehnyt kakki tämä kategorian tehtävät ja matkasi jatkuu, voit valita lisätehtävän halumastasi kategoriasta)

Kategoria 3: HIUE -Historia ja uskonnot

HIUE 2 – ortodoksisuus

– Selvitä, onko vierailemassasi maassa eniten katolisia, luterilaisia vai ortodoksisia kristittyjä (https://peda.net/jokioinen/perusopetus/miinan-koulu/luokat/5/uskonto/meu/euroopan-uskonnot). Jos maassa on eniten ortodokseja, voit tehdä tämän tehtävän. Jos maassa on joku muu pääuskontona, tee joku toinen tehtävä.

– Jos maassa asuu eniten orotodokseja, ratkaise 2 seuraavaa ristikkoa
(ristikot voivat olla aika vaikeita, mutta hint-toiminnolla saat vihjeitä, tee ristikko läpi):

1) Ortodoksikirkossa käyttäytyminen
http://www.ortoboxi.fi/tehtava/Kirkossa_kayttaytyminen/quiz.html

2) Ortodoksivisa
http://www.ortoboxi.fi/tehtava/Ortodoksi_visa/quiz.html

3) Kirjoita matkapassiisi uutta 3 asiaa, jotka opit ortodoksikirkosta.

HIUE 3 – katolisuus

– Selvitä, onko vierailemassasi maassa eniten katolisia, luterilaisia vai ortodoksisia kristittyjä (https://peda.net/jokioinen/perusopetus/miinan-koulu/luokat/5/uskonto/meu/euroopan-uskonnot). Jos maassa on eniten katolisia, voit tehdä tämän tehtävän. Jos maassa on joku muu pääuskontona, tee joku toinen tehtävä.

Tutustu katolisen kirkon tiedotussivuun ja vastaa kysymyksiin kokonaisin lausein:

https://katolinen.fi/katolilaisena-elaminen/

1) Mikä on kaikille kristityille yhteinen Jeesuksen sanomiseen perustuva “Kultainen sääntö”?
2) Katolisessa kirkossa painotetaan paljon “hyveitä”. Mitkä ovat sivuilla mainitut neljä “päähyvettä”?
3) Mikä näistä hyveistä on sinulla parhaiten hallussa?
4) Missä hyveessä on sinulla eniten kehittymistä?
5) Lue “kirkon käskyt”. Selvitä mitä tarkoittavat seuraavat sanat:
a) eukaristian sakramentti 
b) paasto
c) rippi (ripittäytyminen)
6) Kymmenen käskyä ovat yhteisiä sekä kaikille kristityille että juutalaisille. Mikä on 8. käsky ja mitä se tarkoittaa käytännössä?

HIUE 4 – luterilaisuus

– Selvitä, onko vierailemassasi maassa eniten katolisia, luterilaisia vai ortodoksisia kristittyjä (https://peda.net/jokioinen/perusopetus/miinan-koulu/luokat/5/uskonto/meu/euroopan-uskonnot). Jos maassa on eniten luterilaisia, voit tehdä tämän tehtävän. Jos maassa on joku muu uskonto pääuskontona, tee joku toinen tehtävä.

Lue uskonnon kirjasta (Sydän 5) sivut 38-41 huolella. 

Tee sivulta 41 tehtävät 1-2 passimonisteeseesi.

HIUE 5 (Tee tämä, jos vierailet vatikaanivaltiossa tai Italiassa)

Tutustu virtuaali Vatikaaniin osoitteessa: http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html ja tee tehtävät

1) Vieraile Sikstuksen kappelissa (Sistine Chapel). http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html ja katso kappelin kattofreskoa (kattomaalaus). Minkä tutun raamatunkertomuksen näet siellä kuvitettuna.

2) Vieraile Niccoline-kappleissa. Kappelin katossa keskellä on neljän miehen kuvat. Selvitä salapoliisitehtävänä ketä nämä neljä miestä ovat. Vihjeenä on miesten vieressä olevat hahmot, jotka ovat kotka, härkä, leijona ja ihminen.

3) Vieraile Pio Clementino -museossa. Mitkä tutut kreikkalaisen pylväänä päät näet aulassa, josta aloitat kierroksesi?

HIUE 6 – 2. maailmasota

Vastaa kysymyksiin koko lauseella.

1) Selvitä, milloin sodittiin toinen maailmansota.
2) Selvitä, mihin liittoutumaan vierailemasi maa kuului sodassa.
3) Oliko maa voittajien vai häviäjien puolella?

HIUE 7 – islam

– Selvitä googlaamalla, kuinka paljon muslimeja asuu vierailemassasi maassa.
– Jos muslimeja on yli 500 000, voit tehdä tämän tehtävän.
Vastaa kysymyksiin koko lauseella:
1) Mikä on islamin Pyhä kirja?
2) Mitkä ovat islamin uskon 6 uskonkappaletta
3) Mitkä ovat islamin uskon 5 peruspilaria (tehtävää), joita kaikkien muslmien tulisi noudattaa?

HIUE 8 – 2. maailmansota Euroopassa

1) Katso YLE:n lyhyt video 2. maailmansodan tapahtumista ja rauhasta, joka lopulta saatiin aikaiseksi: https://yle.fi/a/3-11337408

2) Listaa ohjelmasta 7 faktaa 2. maailmasodasta.

3) Keksi 3 asiaa, jota me ihmiset voisimme tehdä, jotta vastaavia sotia ei tulisi. (Keskustele kaverin kanssa)

HIUE 9 – Lue Unicef:n artikkeli, kuinka Ukrainan sota vaikuttaa lapsiin. 

 1. Listaa huonoa vaikutusta sodasta kärsivien lasten elämään.
 2. Listaa kaksi asiaa, jotka auttavat lapsia selviämään sodasta.

https://www.unicef.fi/tyomme/ajankohtaista/uutiset-ja-nakokulmat/2023/ukrainan-sota-on-vaikuttanut-7-8-miljoonaan-lapseen-erityinen-tarve-on-koulunkaynnin-turvaamiselle/

HIUE 10

Lue Tutkimusretkellä Euroopassa -kirjasesta s. 30 ja vastaa kysymyksiin.

 1. Mikä oli Jean Monnetin oivallus?
 2. Toteutuiko Monnetin idea?

(Tutkimusretkellä Euroopassa, Euroopan unioni 2020)

HIUE 11 (Jos olet tehnyt kakki tämä kategorian tehtävät ja matkasi jatkuu, voit valita lisätehtävän haluamastasi kategoriasta)

Kategoria 4: KIKU - Kielet ja kulttuuri

KIKU 1 – paikallinen muusikko

1) Etsi maahan liittyvä suuri säveltäjä/muusikko.
(Kyseessä voi olla klassisen musiikin suuri säveltäjä tai kevyeen musiikin muusikko/yhtye).

2) Etsi henkilöstä/yhtyeestä perustiedot.

a) Nimi, elinaika, syntymäpaikka
b) Musiikin ala/tyylisuunta
c) Missä hän on vaikuttanut?
d) Tunnetuimmat kappaleet/sävellykset.
e) Mikä on ominaista henkilön musiikille.

3) Kuuntele muusikon tuotantoa ja valitse yksi sinua erityisesti koskettavat kappale.

4) Pyydä opettajaa soittamaan kappale työskentelyn taustamusiikiksi luokassa. Ennen kappaleen esitystä, kerro lyhyesti luokalle kenen kappaleesta on kyse, minkä maalainen säveltäjä on ja mikä on kappaleen nimi.

KIKU 2 – taideteos – (Pakollinen jossain vaiheessa projektia)

1) Tutki, mikä on vierailemasi valtion merkittävin nähtävyys tai yksi merkittävimmistä nähtävyyksistä (esim. Pariisissa Eiffel-torni).

2) Tee valitsemastasi nähtävyydestä taideteos A4-A3-kokoon. Käytä valitsemaasi tekniikkaa (esim. vesivärimaalaus, peitevärimaalaus, puukynä- tai liitutyö, dot painting-maalaus, grafiikka lino-levylle).

3) Käytä kohteesta tulostamaasi kuvaa mallina. Taideteoksen ei kuitenkaan tarvitse olla esittävä, vaan voit käyttää paljon taiteilijan vapautta. Tärkeää olisi kuitenkin, että kohde olisi jollain tapaa tunnistettava.

KIKU 3 – paikallinen kuvataiteilija – katutaiteilulla voi kartuttaa matkakassaa

1) Selvitä vierailemassasi maassa, jonkun tunnetun kuvataiteilijan nimi ja kirjoita hänestä perustiedot passilomakkeeseesi.
– Taiteilijan nimi?
– Elinaika
– Asuinpaikka
– Kaksi yksityiskohtaa hänen luonteestaan, ulkonäöstään tai henkilökohtaisesta historiasta.
– Mitä taiteellista tyylisuuntaa taiteilija edusti.

2) Valitse joku taiteilijan töistä ja tulosta se.

3) Tee tulostamastasi työstä taidejäljennös A4-A3 -kokoiselle paperille (valitse teokseen sopiva tekniikkaa, käytä ruutusuurennosta, jos halua)

4) Aseta taideteos “myytäväksi” luokan seinälle. Työn huolellisuuden ja näköisyyden perusteella opettaja voi maksaa siitä lisää matkakassaasi 0-150 euroa.

KIKU 4 – katuperformanssi tanssimalla – katuesiintymisellä voi kartuttaa matkakassaa
(kirjoita passimonisteeseen kategoira 4 kohtaa soittamasi laulun nimi)

Opettele youtuben avulla liikkeitä vierailemasi maan kansan tansseista. Kuvaa Tiktok (tms.) video, jossa esitätte keskeisimmät kansantanssimuuvit. Esittäkää kuvaamanne video luokassa. Videosta, johon olette onnistuneet saamaan paikallisia liikkeitä paikallisen kansanmusiikin tahtiin voi saada matkakassaan lisää 100 euroa.

KIKU 5 – katusoitolla voi kartuttaa matkakassaa
(kirjoita passimonisteeseen kategoira 4 kohtaa soittamasi laulun nimi)

HUOM: voit lisätä matkabudjettiasi katusoitolla eli opettele soittamaan laulu (maksun voi saada kahdesta laulusta) pianolla ja tienaat lisää matkavaluuttaa.

1) Alla on otteita eurooppalaisista kansanlauluista. Kuuntele otteet kaikista lauluista.

2) Katso, onko listalla laulu vierailemastasi maasta ja harjoittele soittamaan se pianolla (nuotit saat opettajalta). Voit soittaa myös muun maan kansanlaulun, joka ei liity vierailemaasi maahan, mutta jos opettelet soittamaan vierailemasi maan laulun, saat 40 euron lisäbonuksen.

3) Voit nauhoittaa laulun puhelimella ja lähettää opelle onedriven tai whatsappin kautta.

 1. Taso – opettele soittamaan 1. tason kappale oikealla kädellä nuotista, jossa on nuottien numerot valmiina. (50 euroa lisää matkakassaan)
 2. Taso – opettele soittamaan oikealla kädellä Kari-opettajalta saamasi kappale, johon laitat itse nuottien numerot Opit soittamaan -vihkon avulla. Voit valita alla kappaleen alla olevista linkeistä ja nuotin saat Kari-opelta. (100 euroa)
 3. Taso – opettele soittamaan kaksikätisesti (oikeassa kädessä melodia ja vasemmassa bassosävel) Kari-opettajalta saamasi kappale, johon laitat itse nuottien numerot. Voit valita alla kappaleen alla olevista linkeistä ja nuotin saat Kari-opelta. (150 euroa)


Mahdolliset laulut (voit ehdottaa myös muita kansanlauluja, jos löydät niihin nuotit) -> NUOTIT LÖYTYVÄT PROJEKTIHYLLYLTÄ

TASO 1 (numerot nuoteissa valmiina)

Espanja: Este nino tiene sueno (Musiikin mestari 3-4, 2003)
Kuuntele kappale: 
https://www.youtube.com/watch?v=RTi-nVEvqvE

Italia: Tiritomba (Musiikin mestari 3-4, 2003)
Kuuntele kappale:
https://www.youtube.com/watch?v=HZgbehbwRt8

Englanti: Greenleeves (Musiikin mestari 3-4, 2003)
Kuuntele kappale: 
https://www.youtube.com/watch?v=GS4xZYpjRas

TASO 2-3  

Serbia/Unkari – Balatonin juna (Musiikin mestari 3-4, 2003)

Venäjä: Kalinka (Musiikin mestari 3-4, 2003)

Ranska: Lintu ja Lapsi (Musiikin mestari 3-4, 2003)

Muita mahdollisia lauluja, joihin on etsittävä nuotit:

Irlanti: The last rose of summer
Kuuntele kappale:
https://www.youtube.com/watch?v=UUpG_mlU1dM

Irlanti:The Star of The Country Down
Kuuntele kappale: 
https://www.youtube.com/watch?v=jXLnSkGmTdQ

Espanja: Los bibilicos – Satakielen huilu (MM70)
Kuuntele kappale:
https://www.youtube.com/watch?v=HwAAkVE9uNo

Kreikka:
Sto parathiri stekosoun (MM71)
Kuuntele kappale
https://www.youtube.com/watch?v=sJeBa8df8fQ

KIKU 6 – katutaiteilulla voi kartuttaa matkakassaa

1) Tutki vierailemasi valtion pääkaupungin (tai sen osan) arkkitehtuuria. Yritä löytää vastaukset seuraaviin kysymyksiin ja vastaa koko lauseilla.:

– Millaisesta arkkitehtuurista kaupunki on tunnettu (googleta arkkitehtuurisuuntauksien nimiä)?
– Liittyykö kyseinen arkkitehtuurisuuntaus johonkin tiettyyn historialliseen vaiheeseen?

2) Valitse jokin kyseisen arkkitehtuurisuuntauksen mukainen rakennus ja tulosta siitä kuva.

3) Jäljittelet paperille (A4-A3) rakennus lyijykynätyönä (voit käyttää myös graffittikynää, etsi valoja ja varjoja). Yritä piirtää perspektiivipiirros pakopistettä käyttäen.

4) Jos laitat työn “katumyyntinäyttelyyn” opettaja voi lisätä matkakassaasi 0-100 euroa työn näköisyyden ja huolellisuuden mukaan.

KIKU 7 – kielitehtävä – paikallinen kieli

Tutustu vierailemasi maan kieleen. Kirjoita passimonisteeseen seuraavat fraasit kyseisen maan kielellä suomennoksen perään.

Hyvää päivää –

Mitä kuuluu –

Kiitos –

Rakastan sinua –

Opettele laskemaan kyseisen maan kielellä viiteen.

KIKU 8 – kielitehtävä – englanti

1) Piirrä postikortti, jossa on kuva, joka jollain tavalla kuvaa vierailemaasi maata.
2) Kirjoita postikorttiin englanninkielinen tervehdysteksti, jossa kerrot 3 asiaa maasta.
3) Kirjoita lyhyesti, mitä olet puuhaillut maassa.
4) Lähetä postikortti opettajallesi laittamalla se postilaatikkoon.
5) Kirjoita passimonisteen kategoriakohtaan “postikortti”.

KIKU 9 – Euroviisut (tämän tekemällä voi saada 5 musapistettä)

 1) Vastaa kysymyksiin kokonaisin lausein passilomakkeeseesi:
– Mitkä Euroviisut ovat? Mitä niissä tehdään?
– Ketkä voivat osallistua Euroviisuihin?
– Milloin Euroviisut on järjestetty ensimmäisen kerran?
– Miten Euroviisu-kilpailu etenee (millaisia vaiheita siinä on)?
– Onko Suomi joskus voittanut Euroviisut? Milloin? Kuka oli Suomen edustaja? Paljonko hän sai ääniä?

Tutustu tämän vuoden Euroviisu-ehdokkaisiin (tähän linkkasin koosteen kaikista lauluista)

​Kirjoita samaan blogimerkintään (jossa kerrot Euroviisuista) oma suosikkisi ja perustele, miksi sen olisi pitänyt tänä vuonna voittaa!

2) Tutustu tämän vuoden Euroviisu-ehdokkaisiin:

https://eurovision.tv/videos

Mikä on oma suosikkisi ja miksi? Perustele useammasta näkökulmasta.

KIKU 10

Lue Tutkimusretkellä Euroopassa -kirjasesta s. 8-9 ja vastaa kysymyksiin.

 1. Mikä ovat kolme eurooppalaista kieliryhmää?
 2. Mitkä kielet kuuluvat englannin kanssa samaan ryhmään?
 3. Jos opiskelet italiaa, mitä muita kieliä sinun olisi helppo oppia?

(Tutkimusretkellä Euroopassa, Euroopan unioni 2020)

KIKU 11 (Jos olet tehnyt kakki tämä kategorian tehtävät ja matkasi jatkuu, voit valita lisätehtävän haluamastasi kategoriasta)

Kategoria 5: LISÄ - Yleiset tehtävät

Valinnaisista tehtävistä tehdään yksi joka maan kohdalla. Tämä tehdään vierailemasi maan monisteeseen (vaikka tehtävä ei liittyisi suoraan liittyisi maahan). Jos tehtävässä lukee pakollinen, se on tehtävä jossain vaiheessa prosessin aikana.

Valinnaisia tehtäviä tehdään myös lisätehtävinä silloin, kun matka-aika ylittyy (yli 5 tuntia 1 tehtävä, yli 10 tuntia 2 tehtävää.) Lisätehtävät tehdään erilliselle lisätehtävä monisteelle, joka liitetään myös passin väliin.

LISÄ 1 – tilastotehtävä
PAKOLLINEN

1. Katso opetusvideo tilastojen lukemisesta:
https://www.youtube.com/watch?v=maK1rWfDdx4

2. Tee matematiikan Milli 5A kirjasta s.174-175 tehtävät ja tarkista ja korjaa.

3. Tutki sitten taulukkoa 

Tuulivoima Suomessa, lähde
https://www.hameensanomat.fi/paikalliset/5199942

Vastaa kysymyksiin:
a) Millä Suomen alueista on eniten tuulivoimaa?
b) Millä Suomen alueella on vähiten tuulivoimaa?
c) Kuinka monta prosenttia Suomen tuulivoimasta on Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla?

LISÄ 2 – matematiikkaa – tilastotiedon kerääminen
PAKOLLINEN

1) Tee matematiikan Milli 5A-kirjasta sivut 170-171 ja tarkista ne.

2) Tutki seuraavaa taulukkoa ja vastaa kysymyksiin:

EUROOPAN TULIVUORET

Espanja

2

Islanti

100

Italia

6

Kreikka

6

Norja

1

Venäjä

7

2) Missä Euroopan maassa on eniten tulivuoria?

3) Kuinka paljon taulukon mukaan Euroopassa on tulivuoria yhteensä?

LISÄ 3 – matematiikkaa – keskiarvo
(mahdollinen vain keltaiselle projektille)

1) Maija sai kokeista 10, 8, 6. Maija laskee kokeiden keskiarvon.

10+8+6=24

24:3= 8

Kokeiden keskiarvo on 8.

Osaatko nyt laskea keskiarvo?

2) Katso kuinka paljon olet käyttänyt rahaa kolmessa vierailemassasi maassa. Tee lauseke ja laske, kuinka paljon olet käyttänyt rahaa keskimäärin.

LISÄ 4 -valuutat
1) Tee Euroalue -testi: https://www.toporopa.eu/fi/euroalue.html

2) Listaat kaikki ne Euroopan valtiot, joissa valuuttana on euro.

3) Mainitse kolme muuta euroopplaista valuuttaa, kuin euro.

LISÄ 5 – ansaitsemistehtävä – matkablogi

Monet ihmiset rahoittavat matkojaan kirjoittelemalla lehtijuttuja tai blogeja.

Tehtävä: Kirjoita matkailublogi vierailemastasi maasta omalle pedanetsivullesi ja liitä linkki alla olevaan blogi-palautuskansioon. Kerro blogissasi maan perustiedot ja ainakin 5 keskeistä suosittelemaasi nähtävyyttä tai muuta mielenkiintoista vierailukohdetta. Suosittele myös kolmea majoituspaikkaa eri budjetilla matkaileville matkailijoille (halpa, keskihintainen, kallis).

Liitä matkakohteesta kuvia pixabay-palvelusta (tai muuta palvelua, jossa on copyrightfree kuvia) (ainakin 3 kuvaa)

Hyvästä blogikirjoituksesta voi saada 150 euroa matkakassaan.

Kirjoita passilomakkeeseen tähän kohtaan “blogikirjoitus”

LISÄ 6 – monarkiat

1) Tutustu internetin avulla Euroopan monarkioihin ja tee Euroopan monarkiat -testi: https://www.toporopa.eu/fi/monarkiat.html

2) Listaa viisi Euroopan valtiota, jossa on monarkia, mainitse kuka kyseistä valtiota hallitsee ja kuka on nykyisen hallitsijan seuraava perillinen.

LISÄ 7 – tulivuoret

1) Tutustu Euroopan tulivuoriin internetin ja ympäristöopin sekä historian oppikirjojen avulla. Tee Euroopan tulivuoret -testi: https://www.toporopa.eu/fi/euroopan_tulivuoret.html

2) Tee lista Euroopan valtioista, joissa on tulivuoria, mainitse viisi tulivuorta nimeltä ja selvitä, milloin ne ovat viimeksi purkautuneet.

LISÄ 8 – ansaitsemistehtävä – jalkapallo

1) Voit tehdä tehtävän, jos vierailemasi maa osallistuu kesän Euroopan mestaruusjalkapallo-kisoihin.
2) Nimeä kolme maan maajoukkueessa pelaavaa jalkapalloilijaa.
3) Selvitä, milloin viimeksi maa on ollut mukana Euroopan mestaruuskisoissa.
4) Selvitä, mitkä ovat maan sisäisen jalkapalloliigan kolme parasta jalkapalloseuraa (joko tämän vuoden tilanteen tai viime vuoden tilanteen perusteella).
5) Tehtyäsi tehtävät voit tehdä ansaitsemistehtävän:
Koska olet itsekin mestarijalkapalloilijat, päätät maassa vieraillessasi opettaa sikäläiselle maajoukkueelle pientä maksua vastaan pari kikkaa.
Kasvatat matkabudjettiasi niin monella eurolla, kun onnistut kaverisi todistamana pomputtamaan jaloilla palloa yhteen putkeen (tehdään välitunnilla). Maksimirahamäärä, jonka voi saada 150 euroa (eli 150 pomputusta) (Myös polvi ja pääpompautukset hyväksytään).
6) Voit merkata palkkion matkabudjettiisi, kun kaveri on kuitannut hyväksymänsä suorituksen passilomakkeeseesi. Yrityksiä on niin monta, kuin kaveri jaksaa tarkistaa, mutta maasta lähdön jälkeen, tulosta ei voi enää parantaa.

LISÄ 9 – ansaitsemistehtävä – yleisuhreilu ja ratsastus

1) Mikäli maassa on yleisurheilija tai ratsastaja, joka on saanut mitalleja Euroopan mestaruus yleisurheilukisoissa (kesä tai talviurheilu) tai merkittävässä ratsastuskisassa (mikä se on), voit tehdä tämän tehtävän.
2) Kuka tämä urheilija on ja mikä on hänen lajinsa?
3) Milloin urheilija on saanut mitalleja (voittoja)?
4) Tehtyäsi tehtävät voit tehdä ansaitsemistehtävän:
Koska olet itsekin urheilija, päätät antaa muutaman vinkin maksua vastaan, kuinka paikalliset urheilija voivat parantaa lihaskuntoaan.

Saat matkabudjettiisi euron jokaista oikein tehtyä punnerrusta, vatsalihasliikettä (kaveri pitää jaloista), selkälihasliikettä (kaveri pitää jaloista), x-hyppyä ja leuan vetoa kohden, jotka suoritat viiden minuutin aikana. Voit harjoitella, mutta suorituksia on mahdollista tehdä vain kerran. Jos päätät käyttää viidestä minuutista yhden minuutin lankutukseen, saat siitä 40 euroa, mutta vain täysi minuutti lankutusta hyväksytää.

Kaveri laskee suoritukset ja kuittaa suorituksesi passimonisteeseesi. Maksimirahamäärä, jonka voi saada 150 euroa.

LISÄ 10 – ansaitsemistehtävä – ruokakulttuuri

1) Tutustu kohdemaan ruokakulttuuriin ja laadi kolmen ruokalajin (alkuruoka, pääruoka ja jälkiruoka) menu juomineen, jossa tarjoillaan maan perinteisiä ruokia.

2) Laadi menusta blogiteksti, jossa kerrot, mitä eri ruokalajeja tarjotaan. Yritä löytää vapaasti käytettävissä olevat kuvat annoksista. (Jos valokuvia ei löydy, voit myös piirtää menun.) Liitä kuvat blogiisi.

3) Suosittele blogissasi myös jotain hyvää ravintolaa kyseisestä maasta, jossa voi saada maan perinneruokia.

Monet matkailijat rahoittavat matkojaan blogeilla ja lehtijutuilla. Hyvästä ruokablogista sinäkin voit saada 150 euroa matkakassaan.

Jos kirjoitat blogin, kirjoita kategoriakohtaan passilomakkeessasi “ruokablogi”.

LISÄ 11

Lue Tutkimusretkellä Euroopassa -kirjasesta s. 34-35 ja vastaa kysymyksiin.

 1. Mitkä ovat 6 tärkeää asiaa, jossa EU-maat tekevät yhteistyötä.
 2. Mikä sinusta on tärkein ja miksi?

(Tutkimusretkellä Euroopassa, Euroopan unioni 2020)

LISÄ 12 (Jos olet tehnyt kakki tämä kategorian tehtävät ja matkasi jatkuu, voit valita lisätehtävän halumastasi kategoriasta)

Scroll to Top